Werken aan kwaliteit

Werken aan kwaliteit

Kwaliteitsmanagement in de langdurige zorg en dienstverlening. Ik ontwikkel en implementeer waarde gedreven kwaliteitsbeleid op basis van valuebased healthcare.

Kwaliteit van leven van cliënten borgen of verbeteren in een veilige omgeving is mijn doel. “De beste uitkomsten voor de cliënt.”  Dat is de kern van waarde gedreven zorg en dienstverlening. Hoe borg je dat in je kwaliteitssysteem? Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

Ik ondersteun organisaties bij:

  • Het toepassen en implementeren van kwaliteitskaders
  • Ontwikkeling, onderhoud en beheer van kwaliteitsmanagementprogramma’s
  • Voorbereiden en begeleiden van audittrajecten, waaronder PREZO en PREZO Care

Werkmethode

  • Waarderend werken aan kwaliteit

Waarderend werken aan kwaliteit

“Wij verleiden cliënten en medewerkers om gewenste zorg te verbeelden. Wij halen het verhaal naar boven en gaan daarmee aan de slag. Cliënten en medewerkers voelen zich gehoord, gewaardeerd en betrokken. Dat is onze kracht: beginnen bij cliënt en medewerker.”

Marita Meulmeester en Hans Blaauwbroek

De dialoog
In onze aanpak staat de dialoog met belanghebbenden centraal. Belanghebbenden vormen samen de organisatie en creëren gezamenlijk kwaliteit. De dialoog gaat over de waarden in de organisatie, de ervaren kwaliteit en ervaren dilemma’s. Zorgprofessionals, vrijwilligers, bewoners en toezichthouders vertellen elkaar vanuit een gelijkwaardige positie hun verhaal. Dit is de start van een verandertraject. Vaak klein en praktisch, soms groter en ingewikkelder.

Methode
Onze werkwijze is gebaseerd op de uitgangspunten van waarderend onderzoek. Daarbij doorlopen we een proces van 6 stappen: