Uw partner in
cliëntgericht vernieuwen

Uw partner in
cliëntgericht vernieuwen

Mijn missie

Ik sta voor het realiseren van goede zorg en dienstverlening waarin kwaliteit van leven centraal staat. Met ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking ga ik op reis om hun perspectief in beeld te brengen. Samen met professionals en cliënten voer ik de dialoog om waardegedreven en veilige zorg te creëren. Ik verbind langdurige zorg en het sociaal domein op basis van de waarden van Positieve Gezondheid.

Werkwijze

Luisteren naar wat iemand echt bedoeld, kijken door de ogen van je cliënt en voldoende tijd nemen. Dat zijn drie basis-ingrediënten voor mijn dienstverlening op het gebied van Werken aan kwaliteit, Positieve gezondheid en Cliëntenperspectief in beeld.

Mijn inspiratie

Clientgerichte zorg en dienstverlening betekent samenwerken. Aan het realiseren van wensen en behoeften van cliënten. Aan het bieden van perspectief. Aan zingeving. Professionele deskundigheid voegt waarde toe om wensen en behoeften te benoemen en te realiseren. Cliëntgericht werken ontstaat als een cliënt, diens omgeving en professionals elkaar aanvullen en versterken.