Mooie projecten

Mooie
projecten

Luisteren naar wat iemand echt bedoeld, kijken door de ogen van je cliënt en voldoende tijd nemen. Dat zijn drie basis-ingrediënten voor mijn dienstverlening. Het leidt tot mooie projecten.

Project
De waardendialoog

Een deelnemer: “Zo’n gesprek moeten we vaker hebben. Ik zit vol aandacht te luisteren. Heel waardevol!” 
Een ander: “Ik ben trots op onze organisatie die staat voor haar cliënten en medewerkers!”

Doelstelling

Een zorginstelling biedt verpleeghuiszorg en thuiszorg. De kernwaarden zijn: persoonsgericht – met elkaar – vertrouwd. De organisatie wil weten hoe deze kernwaarden in praktijk gestalte krijgen en wat de groeikansen zijn.

Twaalf cliënten en medewerkers gaan met elkaar in gesprek. Medewerkers van laag tot hoog in de organisatie. Er ontstaat een open dialoog over aansturing van de organisatie, over vertrouwen, over inzet en beschikbaarheid van medewerkers, over beeldvorming, over betrokkenheid van familie en naasten. De dialoog maakt duidelijk dat het met de persoonsgerichtheid goed zit. Groeikansen liggen er op het gebied van samenwerking (met elkaar) en betrokkenheid (vertrouwd).

De rol van BBVZ:
Gespreksleiding, analyse, advisering

Meer informatie: www.perspekt.nu

Project Arbeidsparticipatie bij zeldzame endocriene aandoeningen

Doelstelling

Mensen met een zeldzame endocriene aandoening houden na medische behandeling vaak klachten. Dit leidt tot specifieke problemen bij arbeidsparticipatie, die de kwaliteit van leven negatief beïnvloeden.
Doel van het project is te bevorderen dat zoveel mogelijk mensen met een zeldzame endocriene aandoening passende arbeid behouden of krijgen.

Dit doel realiseren we door:

  • Het ontwikkelen van een werkwijzer voor patiënten met een zeldzame endocriene aandoening, die handvatten geeft voor een gesprek met werkgever en arboprofessionals.
  • Het maken van factsheets over  de ziekte van Cushing, Bijnierschorsinsufficiëntie en Hypofyse aandoeningen voor arboprofessionals. De factsheets bevatten informatie over de aard en de impact van de aandoeningen op het vermogen om te werken.
  • Het verbeteren van de communicatie tussen patiënten, zorgprofessionals en arboprofessionals. De verpleegkundig specialist speelt hierbij een belangrijke rol.

De rol van BBVZ:
Projectontwikkeling en projectmanagement.

Meer informatie: www.bijniernet.nl

Project
Cliëntreis Hidradenitis Suppurativa

Doelstelling

Met 8 HS patiënten maken we de ‘reis’ die je aflegt wanneer je Hidradenitis Suppurativa hebt. Vanaf het moment  van de eerste klachten tot het moment waarop je moet leven met deze chronische huidaandoening. Genezing is niet mogelijk, behandeling wel. Daar komt nogal wat bij kijken en het is voor sommigen een lange reis. Onderweg zijn vele reisgenoten betrokken: huisarts, dermatoloog, diëtist, werkgever, collega’s, arboarts, psycholoog,  partner, kinderen en vele anderen. De kernvraag: wat is er nodig om zelf je reis te bepalen en regie te houden?

De reis heeft vijf etappes:

  • Vastlopen, worstelen
  • Ontwarren, diagnose stellen
  • Samen beslissen
  • Aanpakken, behandelen
  • Toepassen, verder kunnen

Een deelnemer over ‘verder kunnen’:
“Toen ik bij mijzelf de knop om kon zetten, kreeg ik het heft weer in handen. Die knop was het besef dat ik het zelf moest doen. Ik dacht : Als dan niemand luistert, ga ik zelf actie ondernemen. Toen ik me dit realiseerde lukte het ook. Dat kost wel tijd.”

De rol van BBVZ:
Reisleider, rapporteur, adviseur

Meer informatie: www.hidradenitis.nl