Positieve gezondheid

Positieve gezondheid

Positieve gezondheid
“Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” (M. Huber, 2014). De focus van het cliëntenperspectief ligt niet langer alleen op herstel of behoud van gezondheid. De focus verschuift naar kwaliteit van leven, met belangrijk onderwerpen als werk en opleiding, sociaal contact, relaties en ontspanning.

Op basis van brede kennis van de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Jeugdwet, de Participatiewet en het cliëntenperspectief adviseren en ondersteunen wij gemeenten en welzijnsorganisaties:

  • Realiseren va cliëntgericht beleid
  • Werken vanuit een cliëntgerichte benadering
  • Vormgeven aan medezeggenschap