Aandachtsgebieden

Aandachts-
gebieden

Ik sta voor het realiseren van goede zorg en dienstverlening waarin kwaliteit van leven centraal staat. Met ouderen en mensen met een chronische ziekte of beperking ga ik op reis om hun perspectief in beeld te brengen. Samen met professionals en cliënten voer ik de dialoog om waardegedreven en veilige zorg te creëren. Ik verbind langdurige zorg en het sociaal domein op basis van de waarden van Positieve gezondheid.

Werken aan kwaliteit

Kwaliteit van leven van cliënten borgen of verbeteren in een veilige omgeving is mijn doel. “De beste uitkomsten voor de cliënt.”  Dat is de kern van waarde gedreven zorg en dienstverlening. Hoe borg je dat in je kwaliteitssysteem? Wat betekent dit voor de dagelijkse praktijk?

Positieve gezondheid

“Gezondheid is het vermogen om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.” (M. Huber, 2014). De focus van het cliëntenperspectief ligt niet langer alleen op herstel of behoud van gezondheid. De focus verschuift naar kwaliteit van leven, met belangrijk onderwerpen als werk en opleiding, sociaal contact, relaties en ontspanning.

Cliëntenperspectief in beeld

In ‘Tijd voor patiënten’ (1993) vatten Hans Blaauwbroek het cliëntenperspectief samen: Eigen verantwoordelijkheid om een keuze te maken en tijd om te beslissen. Twee belangrijke voorwaarden voor autonomie. Nu spreken we over eigen regie, samen beslissen en cliëntgerichte zorg en dienstverlening.